Compliance Audit

In korte tijd scannen wij uw organisatie op de meest relevante Risk- en Compliance aspecten, waarin ook de cultuur en gedragsaspecten worden meegenomen. Deze zijn onzes inziens onlosmakelijk verbonden met Compliance en de implementatie van eisen en richtlijnen van de MOT/WID wet- en regelgeving. Wij voeren een op maat gesneden Compliance audit uit, waarbij wij in overleg met u het accent leggen op de onderwerpen die voor uw organisatie het meest relevant zijn. U krijgt van ons een Bevindingen Rapport, die als leidraad fungeert voor het ontwikkelen en implementeren van het Compliance beleid, inrichting van de organisatiestruktuur, processen & procedures voor uw organisatie.

Compliance Audit nodig? Neem telefonisch of per mail contact op met Tabto, onze deskundige professionals helpen u graag!