Compliance Trainingen

TABTO Group NV biedt diverse praktijkgerichte trainingen aan met een interactieve en dynamische aanpak voor de gehele organisatie. Op deze manier borgt u de kennis en versterkt u de awareness bij uw medewerkers met betrekking tot de naleving hiervan.

TABTO maakt gebruik van moderne en effectieve onderwijstechnieken, een combinatie van digitaal onderwijs in de digitale leeromgeving (DLO) en fysiek of virtueel “contact”onderwijs op de trainingsdagen.

Deelnemers krijgen via een persoonlijke inlogcode toegang tot de DLO. De DLO is de plek voor het trainingsmateriaal van alle dagdelen, de bibliotheek voor literatuur, wet-en regelgeving en actualiteiten en ook voor de informatie over de training en toetsen. De deelnemers zullen tijdens de training veel tijd doorbrengen in de DLO. Ze bestuderen de stof aan de hand van verschillende leervormen (o.a. filmpjes, quizjes) en maken verplichte opdrachten. De fysieke of virtuele “contact” dagen zijn vervolgens voor verdieping en om de toepassing van de stof in de praktijk met de trainer te bespreken. Iedere dagdeel eindigt met een zelftoets om de opgedane kennis over het specifieke onderwerp te testen. De training wordt afgesloten met een eindtoets.

Modules

Module 1: Training MOT/WID
De doelstelling van de training is het versterken van de awareness en de borging van de kennis en toepassing m.b.t. de naleving van de MOT/WID wet- en regelgeving. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen en finaciering van terrorisme;
 • De achtergrond van de relevante Anti Money Laundering wetgeving bestaande uit de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet Identificatieplicht Dienstverleners en Wet Strafbaarstelling Money Laundering in Suriname
 • De sancties die kunnen worden opgelegd bij niet naleving van desbetreffende wet- en regelgeving;
 • Het identificeren, verifieren en screenen van klantgegevens, in geval van natuurlijke personen; ook wel het Know Your Costumer (KYC) principe genoemd;
 • Identificeren en verifieren van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) in geval van rechtspersonen;
 • De verplichting m.b.t. tot het vastleggen en bewaren van klantgegevens;
 • Het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties.

Module 2: Training Integriteit & Professionaliteit
Deze training gaat in op het belang van integer handelen binnen uw organisatie, het verschaft inzicht in integriteitrisico’s en biedt richtlijnen voor het maken van ethische keuzen in de alledaagse praktijk. De bedoeling is niet om met de vinger naar elkaar te wijzen. In iedere organisatie komen integriteitkwesties voor, maar in gezonde organisaties is dit bespreekbaar en zijn deze kwesties geen taboe. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Het belang van integriteit;
 • Wet -en regelgeving;
 • Integriteitschendingen;
 • Professionaliteit;
 • Dilemmabespreking;
 • Leren op het werk (Dialoog);
 • Integriteitbeleid: Hoe borg je integriteit in de organisatie?

Module 3 Verdiepingstraining MOT/WID Met deze training krijgt u verdiepend inzicht in de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen. Tevens zal u door middel van praktische voorbeelden inzicht krijgen in de eisen van de 40 FATF-aanbevelingen. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Het juridisch kader van de relevante Anti Money Laundering wetgeving bestaande uit de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet Identificatieplicht Dienstverleners en Wet Strafbaarstelling Money Laundering in Suriname
 • De ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de AML wet- en regelgeving;
 • De Systematic Integrity Risk Assessment (SIRA)-methodiek voor het uitvoeren van de Risk Based Analyse;
 • Verdieping Customer Due Diligence, Witwasconstructies middels praktijkcasussen;
 • Transactie monitoring.

Compliance training nodig? Neem telefonisch of per mail contact op met Tabto, onze deskundige professionals helpen u graag!