Dossier Service

Door de strengere regelgeving voor betere identificatie van klanten worden dienstverleners gedwongen om hun aanmeldingsprocedure en hun Know Your Customer/ Ken je Klant-processen (KYC) drastisch te herzien. Alle nieuwe en bestaande klantdossiers moeten uitgebreid geanalyseerd, c.q. gescreend worden en alle documentatie goed gecontroleerd zijn op juistheid en volledigheid met het doel te voldoen aan de MOT/WID wet- en regelgeving.

TABTO voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Customer Due Dilligence check bestaande en nieuwe klantdossiers:
    - Controleren van klantdossiers op volledigheid conform uw eigen acceptatievoorschriften;
    - Analyseren, c.q. screenen en adviseren o.b.v. objectieve en subjectieve criteria van de MOT/WID wet- en regelgeving.
  • Benaderen en ontvangen van bestaande klanten voor het verzamelen van bewijsstukken (zoals identiteitsbewijs, woonplaatsverklaring, inkomensgegevens) t.b.v. completering van desbetreffende klantdossiers en invullen van vereiste KYC en/of UBO formulieren;
  • Continue monitoring van klantdossiers, c.q. periodieke review klantdossiers;
  • Adviseren inzake complexe benstaande en nieuwe klantdossiers;
  • Diverse administratieve werkzaamheden zoals het doorvoeren van wijzigingen.

Hulp nodig bij uw klantdossiers? Neem telefonisch of per mail contact op met Tabto, onze deskundige professionals helpen u graag!