Project ManagementWanneer het financieringstraject rond is, is het van groot belang dat de gelden worden aangewend t.b.v. het doel van de financiering.
Zo is bijvoorbeeld bij financiering o.b.v. een businessplan essentieel dat het plan wordt gerealiseerd. Lukt dat niet, dan kan het grote gevolgen hebben voor de financiering en vervolgens ook voor het bedrijf. TABTO ondersteunt middels projectmanagement tot aan de realisatie van het businessplan.

TABTO hanteert voor het leiden van projecten een zeer doelgerichte werkwijze. Bij ieder project:
  • wordt¬†vooraf vastgesteld wat het project moet gaan opleveren en welke stappen er moeten worden gezet om de projectdoelstellingen te behalen; daarnaast
  • worden eventuele afbreukrisico's duidelijk in kaart gebracht, zodat hiermee bij de uitvoering van het project rekening kan worden gehouden; uiteraard
  • wordt ook een realistische tijdsplanning samengesteld;
  • wordt aandacht geschonken aan het managen van de voor het project beschikbare middelen; en
  • wordt gedurende het gehele project de voortgang en de kwaliteit van de projectwerkzaamheden bewaakt.

Kort gezegd: TABTO ondersteunt bedrijven middels projectmanagement voor een adequate begeleiding, c.q. implementatie tot de turn-key oplevering van een project.