(New) Business Development

De TABTO professionals zien diverse bedrijven per jaar en zijn door hun kennis en ervaring in staat om snel en adequaat businessmodellen, bedrijfsplannen en verdienmodellen te analyseren en uit te werken. Bovendien weten wij uit ervaring hoe investeerders en financiers naar businessplannen kijken en waar zij waarde aan hechten.

Met onze kennis en ervaring vormen wij een klankbord voor het midden- en klein bedrijf, ondersteunen wij hen een bankabele businessplan te schrijven, een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en/of een prospectus op te stellen. In combinatie met het product “Begeleiden bij het zoeken naar financiering” kunnen wij op basis van het aldus opgestelde businessplan hen begeleiden bij het verkrijgen van de benodigde financiering.

Kort gezegd: TABTO helpt het midden- en klein bedrijf vanuit financiers optiek, met het bankabel maken van projecten resulterend in onder meer een businessplan, een haalbaarheidsrapport en een prospectus.