Compliance Implementatie Traject

Onze dienstverlening hebben wij zodanig ingericht dat wij na een Compliance Audit, op een aansluitende manier kunnen begeleiden bij de implementatie van de eisen en richtlijnen van de MOT/WID wet- en regelgeving in uw orgnisatie. Wij hebben ervaring op het gebied van compliance trajecten en zorgen dat de wetgeving toepasbaar is voor organisaties. Zo houdt u de focus op het inperken van risico’s en het financieel gezond houden van uw onderneming en ontzorgen wij op het gebied van (mogelijk) lastige wet- en regelgeving!

Onze compliance implementatie bestaat uit:

  • MOT/WID Training voor uw medewerkers;
  • Opstellen van het Compliance-beleid en de daarbij behorende risicoanalyse;
  • Op de kenmerken van de organisatie opstellen van de Compliance procedures;
  • Alsmede de daarbij behorende checklists en formulieren;
  • Inbedden van de Compliance stappen in de primaire processen;
  • Een plan van aanpak aangaande completering bestaande ‘Klantdossiers’ die op termijn zullen moeten voldoen aan de MOT/WID;
  • Inrichten van de Compliance functie;
  • Begeleiden en coachen van uw medewerkers m.b.t. de veranderde werkwijze.

Wilt u de Compliance implementatie starten? Neem telefonisch of per mail contact op met Tabto, onze deskundige professionals helpen u graag!