Business Advisory (Consultancy)

Bedrijfsadvies

TABTO biedt deskundig bedrijfsadvies op maat aan:

 • Bedrijfsscan: een uitgebreide bedrijfsanalyse van het corporate governance, financieel, commercieel, personeel en operationeel beleid en een beoordeling van de sterke en zwakke kanten van de bedrijfsvoering (SWOT-analyse).
 • Bedrijfsstrategie: (Her)bepalen van de visie, missie en koers van uw bedrijf. Met de informatie uit de bedrijfsscan maken we de vertaling naar de gewenste situatie.

Onze professionals ondersteunen het bedrijf graag met het (her)bepalen van de strategie en deze efficiënt en effectief te implementeren in de bedrijfsvoering.


Zwaar-weer Bedrijfsadvies

TABTO adviseert bedrijven bij het in kaart brengen en oplossen van bedrijfsproblemen en is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die in 'zwaar weer' verkeren. Door onze jarenlange ervaring in bank- en bedrijfsleven hebben wij snel in de gaten waar het bij een bedrijf aan schort.

De TABTO professional zal eerst een quick scan uitvoeren om de problemen in kaart te brengen. Aan de hand daarvan en in overleg met de bank en accountant, c.q. administratiekantoor wordt gekeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn, namelijk:

 • Financiële en organisatorische herstructurering
  Indien na de quick scan de noodzaak bestaat komen wij met een voorstel tot herstructurering van het bedrijf. Dit voorstel kan betrekking hebben op financiële en organisatorische zaken, zoals:
  • Herstructurering van leningenportefeuille;
  • Kostenoptimalisatie en structurele kostenbeheersing;
  • Opzetten van een management informatiesysteem;
  • Versterken of wijzigen van het managementteam;
  • Investeringen en strategische beslissingen;
  • Overname of verkoop van activiteiten;
  • Ontwikkelen van een strategisch marketingplan.

  Uiteraard willen wij het hier niet bij laten. Graag willen wij u ook begeleiden bij het uitvoeren van deze herstructurering.

 • Ondersteuning bij dreigend faillissement
 • Als het bedrijf een dreigend faillissement boven het hoofd hangt, doen wij er alles aan om dat te voorkomen. In samenspraak met de accountant, c.q. administratiekantoor stellen wij een bedrijfsrapportage op en gaan daarmee in overleg met de bank en andere financiers. Ook kunnen wij een onderzoek doen naar alternatieve financieringsbronnen en het bedrijf ondersteunen bij de overname of verkoop van activiteiten.