Compliance Proof Pakket

Speciaal voor het midden -en kleinbedrijf (MKB) kunnen wij een compleet Compliance Proof Pakket voor uw bedrijf op maat verzorgen. TABTO ondersteunt u om snel en efficiënt te voldoen aan de eisen van de MOT/WID wet- en regelgeving. Het pakket bestaat uit:

  • Compliance audit, c.q. scan;
  • Uitvoeren van een Risk-Based Analyse;
  • Compliance training voor uw medewerkers;
  • Opstellen of optimaliseren van het Compliance- en Risicobeleid en procedures, alsmede de daarbij behorende checklists en formulieren;
  • Begeleiding implementatie van het Compliance- en Risicobeleid en procedures, alsmede de daarbij behorende checklists en formulieren;
  • (Her)Inrichting van de Compliance functie
  • Een plan van aanpak aangaande completering bestaande ‘Klantdossiers’ die op termijn zullen moeten voldoen aan de MOT/WID;
  • Begeleiden en coachen van uw medewerkers m.b.t. de veranderde werkwijze.
  • De mogelijkheid om ons als externe compliance officer aan te stellen; wij zullen de compliancefunctie inrichten en de werkzaamheden uitvoeren. Voor de grotere organisaties kunnen wij de huidige compliance officer ondersteunen en als sparringpartner fungeren voor de directie en het bestuur om hun te challengen, te adviseren en awareness te creëren o.h.g.v. compliance en integriteit.