Compliance Support

TABTO Group NV biedt middels Compliance Support diverse diensten aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te voldoen aan de compliance-eisen m.b.t. de MOT/WID wet- en regelgeving. Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en te implementeren in uw organisatie met het doel u te “ontzorgen”, zodat u zich met een gerust hart kan blijven focussen op de dagelijkse leiding, activiteiten en klanten.

Onze vakbekwame professionals, expertise, jarenlange ervaring en netwerken in diverse sectoren in binnen- en buitenland worden optimaal ingezet voor de borging van de MOT/WID compliance in uw bedrijf.

De onder het MOT toezicht vallende financiele en niet-financiële dienstverleners zijn:

 • categorie A: Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen (waaronder ook de bankinstellingen);
 • categorie B: Levensverzekeringsmaatschappijen;
 • categorie C en D: Geldwisselkantoren en Geldovermakingskantoren
 • categorie E: Notarissen, makelaars, accountants, administratiekantoren en advocaten;
 • categorie F: Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen;
 • categorie G: Handelaren in motorrijtuigen
 • categorie I: Aanbieders van kansspelen

I. Compliance Proof Pakket

TABTO Group NV ondersteunt de meldingsplichtige Dienstverleners om snel en efficiënt te voldoen aan de eisen MOT/WID wet -en regelgeving. Het pakket bestaat uit:

 • Organisatie-scan m.b.t. compliance
 • Begeleiden van de Compliance Officer
 • Aanmelding en registratie bij het FIU, Financial Intelligence Unit Suriname
 • Het opstellen of optimaliseren van het Compliance beleid en procedures
 • Het implementeren van het Compliance beleid en procedures
 • MOT/WID trainingsprogramma voor de gehele organisatie
 • Het uitvoeren van een Risk-Based Analyse

II. Extern Compliance Officer

Door de MOT/WID wet- en regelgeving is het verplicht om een dedicated compliance officer aan te stellen die op onafhankelijke wijze zijn of haar functie kan vervullen. Zeker voor kleine organisaties is door de beperkte omvang geen fulltime compliance officer noodzakelijk. Om toch aan die onafhankelijkheidseis te kunnen voldoen, bieden wij de mogelijkheid om ons als externe compliance officer aan te stellen. Voor de grotere organisaties zijn wij de sparring partner voor de interne Compliance Officer, de directie en het bestuur om hun te challengen, te adviseren en awareness te creeren o.h.g.v. compliance en integriteit.

III. Compliance Audit

In korte tijd scannen wij uw organisatie op de meest relevante risk- en compliance aspecten, waarin ook de cultuur en het gedragaspecten worden meegenomen. Deze zijn ons inziens onlosmakelijk verbonden met compliance en de implementatie van wet- en regelgeving. Wij voeren een tailor made Compliance audit uit, waarbij wij in overleg met u het accent leggen op de onderwerpen die voor uw organisatie het meest relevant zijn. U krijgt van ons een Bevindingen Rapport, die de basis vormt voor uw Compliance-beleid.

IV. Risk-based Analyse

Uw organisatie moet in principe voldoen aan alle wet- en regelgeving en eigen gemaakte afspraken. Het is echter een illusie om 100% compliance te realiseren. Dat is nu eenmaal niet mogelijk. Het is wel mogelijk om goed te kijken naar de compliance- of integriteitsrisico’s die uw organisatie loopt en daar passende maatregelen op te nemen. Met een tailor made Risk-based Analyse brengen we de risico’s en de beheersmaatregelen in kaart, die de basis vormt voor uw Risicobeleid.

V. Compliance Training

Een MOT/WID trainings-programma voor de gehele organisatie. Op deze manier borgt u de kennis en versterkt u de awareness bij uw medewerkers m.b.t. de naleving hiervan. Wij bieden een interactieve en dynamische aanpak tijdens de trainingen.